Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan sahaja bagi tujuan mengelakkan kerugian besar disebabkan kompoun yang tinggi yang akan dikenakan terhadap syarikat yang telah wujud berberapa tahun yang lalu tetapi tiada pembentangan akaun beraudit dilakukan dan serah simpan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA.Nama syarikat tersedia yang dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.

PENEMPAHAN DAN PEMBELIAN – RM 3220.00 – HOTLINE : 03-61488262  | 019-3260345 | 019-3698122 | 

Senarai nama syarikat tersedia yang baru berdaftar dalam bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 2500.00 dan tidak termasuk yuran Setiausaha Syarikat sebanyak RM 60.00 sebulan. Anda boleh memilih untuk membayar yuran selama 6 bulan atau 1 tahun.

Sila SMS nama penuh, no telepon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.

EDISI TERHAD

No Tarikh Daftar Nama Syarikat
1. 15/06/2017 ODESI ISTIMEWA SDN BHD
2. 04/08/2017 OLYMPIK GBINA SDN BHD
3. 04/08/2017 JED TRADISI SDN BHD
4. 17/08/2017 BENUA TRONIC SDN BHD
5. 25/08/2017 DENPASAR LOGISTIK SDN BHD
6. 25/08/2017 ROSETTA PARTNERS SDN BHD
7. 26/09/2017 SEBAYU ASIA SDN BHD
8. 26/09/2017 SENANDUNG SEJATI SDN BHD
9. 27/09/2017  PENTITUDE ASSETS SDN BHD
10. 28/09/2017  COURT CONSULTANTS SDN BHD
11. 10/10/2017 ROSE VISION SDN BHD
12. 11/10/2017 KONSORTIUM ELEKTRA BUMI SDN BHD
13. 11/10/2017 DEKADLIN SDN BHD
14. 19/10/2017 TEMASEK PROMOSI SDN BHD
15. 19/10/2017 INTRA PASIFIKA SDN BHD
16. 19/10/2017 DAIMAN DESTINI SDN BHD
17. 19/10/2017 GIRO MAHASUTRA SDN BHD
18. 19/10/2017 MILAN INTEGRASI SDN BHD

EDISI TERHAD

No Tarikh Daftar Nama Syarikat
18. 19/10/2017 NIPPON KEKAL SDN BHD
19. 24/10/2017 JENDELA DAIMAN SDN BHD
20. 24/10/2017 NILE NEWTREK SDN BHD
21. 24/10/2017 INFLUX CORRIDOR SDN BHD
22. 10/11/2017 HARTA PASIFIKA SDN BHD
23. 10/11/2017 ASTRA MERIDIAN SDN BHD
24. 10/11/2017 TEMASEK PROSPEK SDN BHD
25. 10/11/2017 KELANA LOGITEK SDN BHD
26. 14/11/2017 KOMPOSIT KONTREK SDN BHD
27. 14/11/2017 SIMPULAN PRESTIJ SDN BHD
28. 14/11/2017 NEW DOMINANCE SDN BHD
29. 14/11/2017 HARMONY SENSATION SDN BHD
30. 17/05/2017 EUROLINK TRADERS SDN BHD
31. 14/11/2017 FOREST RESIDENCES SDN BHD
32. 14/11/2017 FLAMINGO MULTIMEDIASDN BHD
33. 14/11/2017 ASPEN EDITION SDN BHD
34. 14/11/2017 SAVANA RESIDENCES SDN BHD
35. 14/11/2017 IVORY FRONTIER SDN BHD

PAKEJ SYARIKAT TERSEDIA KAMI TERMASUK: -

1. 5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2. 5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6. 5 Salinan Borang 32A – Borang Pindahmilik Saham Syarikat
8. 5 Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya.

KAEDAH PEMBELIAN SYARIKAT DAN CARA PENEMPAHAN.

Sila hubungi 03-61488262 (pejabat urusan) atau 019-3260345 / 019-3698122 (talian bimbit) diantara jam 9.00 pagi – 5.00 petang.Penempahan syarikat hanya untuk 12 jam sahaja, Senarai nama akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.

Pembayaran hendaklah dilakukan secara TUNAI atau cek kedalam akaun DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd. di PUBLIC BANK BERHAD (Akaun No:3811766201).

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

1.Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib)
2.Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
3.Nombor Telepon dan talian Bimbit Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
4.Alamat E.Mail setiap Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
5.Alamat Perniagaan (Wajib)

Kesemua perkara yang diminta boleh dikirmkan melalui fax di 03-27702527 atau e.mail ke dmcorporatesb@gmail.com untuk tindakan menyiapkan kertas kerja berkaitan pembelian syarikat.

top