Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun 2018 keatas mengikut Akta Syarikat 2016 yang baru. Ini bagi bertujuan bagi mengelakkan kerugian besar disebabkan kompoun yang tinggi yang akan dikenakan terhadap syarikat yang telah wujud berberapa tahun yang lalu tetapi tiada pembentangan akaun beraudit dan penyerahan penyata tahunan dilakukan serta tiada data serah simpan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA dilakukan.Nama syarikat tersedia yang dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
PENEMPAHAN DAN PEMBELIAN – RM 3220.00 – HOTLINE : 03-61488262  | 019-3260345 | 019-3698122 | 
Senarai nama syarikat tersedia yang baru berdaftar dalam tahun 2018 versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00 dan termasuk yuran pelantikan Setiausaha Syarikat dan yuran alamat berdaftar syarikat sebanyak RM 720.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran selama 6 bulan atau 1 tahun selepas 1 tahun dari tarikh pembelian syarikat
Sila whatsup atau SMS maklumat yang diminta ke 019-3260345 atau 019-3698122 seperti nama penuh, no telepon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
EDISI TERHAD
No
Tarikh Pendaftaran
Nama Syarikat
1.
15/06/2017
ODESI ISTIMEWA SDN BHD
2.
04/08/2017
OLYMPIK GBINA SDN BHD
3.
04/08/2017
JED TRADISI SDN BHD
4.
17/08/2017
BENUA TRONIC SDN BHD
5.
25/08/2017
DENPASAR LOGISTIK SDN BHD
6.
25/08/2017
ROSETTA PARTNERS SDN BHD
7.
26/09/2017
SEBAYU ASIA SDN BHD
8.
26/09/2017
SENANDUNG SEJATI SDN BHD
9.
27/09/2017
 PENTITUDE ASSETS SDN BHD
10.
28/09/2017
 COURT CONSULTANTS SDN BHD
11.
10/10/2017
ROSE VISION SDN BHD
12.
11/10/2017
KONSORTIUM ELEKTRA BUMI SDN BHD
13.
11/10/2017
DEKADLIN SDN BHD
14.
19/10/2017
TEMASEK PROMOSI SDN BHD
15.
19/10/2017
INTRA PASIFIKA SDN BHD
16.
19/10/2017
DAIMAN DESTINI SDN BHD
17.
19/10/2017
GIRO MAHASUTRA SDN BHD
18.
19/10/2017
MILAN INTEGRASI SDN BHD
EDISI TERHAD
No
Tarikh Pendaftaran
Nama Syarikat
18.
19/10/2017
NIPPON KEKAL SDN BHD
19.
24/10/2017
JENDELA DAIMAN SDN BHD
20.
24/10/2017
NILE NEWTREK SDN BHD
21.
24/10/2017
INFLUX CORRIDOR SDN BHD
22.
10/11/2017
HARTA PASIFIKA SDN BHD
23.
10/11/2017
ASTRA MERIDIAN SDN BHD
24.
10/11/2017
TEMASEK PROSPEK SDN BHD
25.
10/11/2017
KELANA LOGITEK SDN BHD
26.
14/11/2017
KOMPOSIT KONTREK SDN BHD
27.
14/11/2017
SIMPULAN PRESTIJ SDN BHD
28.
14/11/2017
NEW DOMINANCE SDN BHD
29.
14/11/2017
HARMONY SENSATION SDN BHD
30.
17/05/2017
EUROLINK TRADERS SDN BHD
31.
14/11/2017
FOREST RESIDENCES SDN BHD
32.
14/11/2017
FLAMINGO MULTIMEDIASDN BHD
33.
14/11/2017
ASPEN EDITION SDN BHD
34.
14/11/2017
SAVANA RESIDENCES SDN BHD
35.
14/11/2017
IVORY FRONTIER SDN BHD
PAKEJ SYARIKAT TERSEDIA KAMI TERMASUK: -
1. 5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2. 5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6. 5 Salinan Borang 32A – Borang Pindahmilik Saham Syarikat
8. 5 Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya.
KAEDAH PEMBELIAN SYARIKAT DAN CARA PENEMPAHAN.
Sila hubungi 03-61488262 (pejabat urusan) atau 019-3260345 / 019-3698122 (talian bimbit) diantara jam 9.00 pagi – 5.00 petang.Penempahan syarikat hanya untuk 12 jam sahaja, Senarai nama akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Pembayaran hendaklah dilakukan secara TUNAI atau cek kedalam akaun DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd. di PUBLIC BANK BERHAD (Akaun No:3811766201).
MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN
1.Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib)
2.Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
3.Nombor Telepon dan talian Bimbit Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
4.Alamat E.Mail setiap Lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat (Wajib)
5.Alamat Perniagaan (Wajib)
Kesemua perkara yang diminta boleh dikirmkan melalui fax di 03-27702527 atau e.mail ke dmcorporatesb@gmail.com untuk tindakan menyiapkan kertas kerja berkaitan pembelian syarikat.

 

top