Pemohonan Pendaftaran Lesen Kewangan Dibawah Kategori Pembekal

Perkhidmatan Pendaftaran Lesen Kementerian Kewangan Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor | Kategori Perunding

 

Senarai Dokumen Perunding Syarikat Sdn Bhd atau Berhad

 

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi PengarahPemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir)
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan,kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Memorandum & Articles of Association (M&A)
 • Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
 • Borang 32A jika berkenaan
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Nombor rujukan Cukai Pendapatan
 • Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
 • Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
 • Jenis perkhidmatan yang disediakan

 


Senarai Dokumen Perunding Milik Tunggal atau Perkongsian

 

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Sijil perniagaan dan maklumat pemilik yang terkini
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Perlantikan pekerja dan sijil tertinggi Surat
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat

 


Senarai Dokumen Perunding Persatuan, Pertubuhan dan Koperasi

 

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori,kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Suratperlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi
 • Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan koperasi/Pertubuhan
 • Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Salinan pendaftaran Firma dengan Jabatan Alam Sekitar
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Nombor rujukan Cukai Pendapatan
 • Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
 • Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
 • Jenis perkhidmatan yang disediakan
 • Sijil pendaftaran Firma/surat kebenaran beroperasi dari Lembaga Pendaftaran bidang yang dipohon, ATAU Salinan pendaftaran semua pemilik dan pengarah dengan Lembaga / Badan Profesional bidang yang dipohon

Mohon Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Pembekal


 

top