Pemohonan Pendaftaran Lesen Kewangan Dibawah Kategori Pembekal

Perkhidmatan Pendaftaran Lesen Kementerian Kewangan Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor | Kategori Pembekal

 

Senarai Dokumen Pembekal Syarikat Sdn Bhd atau Berhad

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Memorandum & Articles of Association (M&A)
 • Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
 • Borang 32A jika berkenaan
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir
 • Pekerjaan sebenar, jawatan,
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat bank

Senarai Dokumen Pembekal Milik Tunggal atau Perkongsian

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Sijil Perniagaan dan maklumat pemilik yang terkini
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Maklumat Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat

Senarai Dokumen Pembekal dikalangan Persatuan, Pertubuhan atau Koperasi

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Maklumat Pembuat/Pemasang
 • Jenis barangan, jenama, pengeluaran sebulan dan unit pengeluaran

 

Mohon Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Perunding


  top