DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Pedaftaran Lesen Kementerian Kewangan - Kategori Pembekal

Senarai Dokumen Pembekal Sdn Bhd, Berhad


•         Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
•         Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
•         Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
•         Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
•         Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
•         Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah  disetem
•         Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
•         Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
•         Memorandum & Articles of Association (M&A)
•         Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
•         Borang 32A jika berkenaan
•         Maklumat semua pemegang saham syarikat
•         Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir 
•         Pekerjaan sebenar, jawatan, 
•         Maklumat CEO, Pengurus dan staf
•         Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru
•         Maklumat Akaun Bank Syarikat
•         Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat bank


Senarai Dokumen Pembekal Perseorangan/Perkongsian


•         Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
•         Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
•         Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
•         Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir 
•         Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
•         Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
•         Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
•         Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
•         Maklumat Pengurus dan staf
•         Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
•         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
•         Maklumat Akaun Bank Syarikat
•         Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat


Senarai Dokumen Pembekal Persatuan, Pertubuhan dan Koperasi


•         Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
•         Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
•         Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
•         Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
•         Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
•         Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
•         Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
•         Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
•         Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
•         Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
•         Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
•         Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
•         Maklumat semua pemegang saham syarikat
•         Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
•         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
•         Maklumat CEO, Pengurus dan staf
•         Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
•         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
•         Maklumat Akaun Bank Syarikat
•         Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
•         Maklumat Pembuat/Pemasang
•         Jenis barangan, jenama, pengeluaran sebulan dan unit pengeluaran