DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Mencari & Melantik Setiausaha Syarikat Baru.


Adakah Setiausaha Syarikat Anda Bermasalah dan anda ingin menukar setiausaha syarikat?   

Biasanya sesebuah syarikat yang tidak berpuashati dengan tahap perkhidmatan setiausaha syarikatnya berhak untuk melantik setiausaha syarikat yang baru bagi mengantikan jawatan setiausaha syarikat sedia ada.Kebiasaannya bila mana terdapat kesukaran bagi Lembaga Pengarah dan pemegang saham atau kakitangan syarikat untuk berhubung dengan setiausaha syarikat yang dilantik untuk mendapatkan perkhidmatan mahupun pengesahan dokumen berkanun maka mengikut peruntukan Akta Syarikat 1965 disini Lembaga Pengarah diberi pilihan untuk melantik setiausaha syarikat yang baru   

Anda boleh melantik setiausaha syarikat kami serta mendapatkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat disini. DM Corporate Sdn.Bhd merupakan salah sebuah Firma Setiausaha Syarikat yang bergerak aktif dan setiausaha syarikat kami dilesenkan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).  

Kaedah mudah untuk memecat dan melantik setiausaha syarikat baru bagi mengambil alih fail asal,buku-buku berkanun serta cop mohor syarikat.  

Lembaga pengarah syarikat perlu membuat surat perletakkan jawatan kepada setiausaha syarikat untuk memaklumkan keinginan mereka untuk meletakkan jawatannya serta bercadang untuk melantik setiausaha syarikat yang baru dengan memberi butir-butir setiausaha syarikat baru seperti nama setiausaha syarikat, alamat tempat tinggal dan no lesen. Surat perletakan jawatan boleh diserahkan sama ada melalui e.mail , fax atau serahan tangan kepada setiausaha syarikat sedia ada. Jawatan setiausaha syarikat anda secara otomatik akan gugur selepas surat perletakkan jawatan diserahkan.  

Setiausaha syarikat yang asal dengan ini perlu menyerahkan dokumen syarikat seperti fail asal,buku-buku berkanun serta cop mohor syarikat selepas dikemaskini kepada Lembaga Pengarah untuk diserahkan kepada setiausaha syarikat baru bersama surat rasmi syarikat yang memaklumkan keinginan syarikat melantik beliau bagi mengendalikan urusan kesetiausahaan syarikat.  

Untuk pengetahuan tempoh 1 bulan diberi kepada lembaga pengarah syarikat untuk mencari dan melantik setiausaha syarikat baru.  

Serahan dokumen berkaitan pelantikan dan perletakan jawatan pengarah melalui borang 49 boleh dilakukan oleh setiausaha syarikat baru atau sedia ada.  

Setiausaha syarikat adalah seorang pegawai syarikat yang dilantik oleh Lembaga Pengarah melalui mesyuarat Lembaga Pengarah dan diberi kuasa untuk melantik atau memecat seseorang setiausaha syarikat pada bila-bila masa yang dikehendaki.


Dokumen-dokumen yang terlibat yang perlu disediakan untuk diserah simpan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah seperti berikut:

Borang 49 - Pelantikan dan peletakan jawatan setiausaha syarikat.
Borang 44 - Perubahan alamat berdaftar Syarikat.
Resolusi Lembaga untuk perlantikan dan perletakan jawatan setiausaha syarikat & perubahan alamat pejabat berdaftar dan perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah


Fee Profesional


RM 200.00 untuk perlantikan setiausaha syarikat,kertas kerja perundangan serta serahan dokumen ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 


Fee Alamat Pejabat Berdaftar


RM 60.00 sebulan dan perlu dibayar sama ada 6 bulan atau 1 tahun kehadapan.