DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Firma Setiausaha Syarikat Berlesen

Sistem MyCoID & MyLLP berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 


 


Setiausaha Syarikat kami adalah individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi tujuan mendaftarkan syarikat anda dengan sah disisi undang-undang mengikut Akta Syarikat 1965.  


Pendaftaran Syarikat Baru


Pembelian Syarikat Tersedia