DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Harga Pendaftaran Perniagaan  

HARGA PENDAFTARAN PERNIAGAAN MILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN

Jenis Perniagaan                

Harga

Tempoh Pendaftaran

Pemilikan Tunggal

RM 300.00

Minimun 2 hingga 4 minggu waktu berkerja

Pemilikan Perkongsian

RM 350.00