DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Pendaftaran Lesen Kementerian Kewangan - Kategori Perunding

Senarai Dokumen Perunding Sdn Bhd, Berhad


·         Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
·         Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
·         Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
·         Resolusi PengarahPemilik mengenai penandatangan cek syarikat
·         Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri      pejabat yang telah disetem
·         Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir)
·         Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan,kapal atau peralatan (sekiranya ada)
·         Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
·         Memorandum & Articles of Association (M&A)
·         Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
·         Borang 32A jika berkenaan
·         Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
·         Maklumat semua pemegang saham syarikat
·         Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
·         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·         Maklumat CEO, Pengurus dan staf
·         Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
·         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·         Maklumat Akaun Bank Syarikat
·         Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
·         Nombor rujukan Cukai Pendapatan
·         Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
·         Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
·         Jenis perkhidmatan yang disediakan


Senarai Dokumen Perunding Sdn Bhd, Berhad


·         Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
·         Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
·         Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
·         Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
·         Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
·         Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
·         Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
·         Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
·         Perlantikan pekerja dan sijil tertinggi Surat
·         Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
·         Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
·         Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
·         Maklumat semua pemegang saham syarikat
·         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·         Maklumat CEO, Pengurus dan staf
·         Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
·         Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·         Maklumat Akaun Bank Syarikat
·         Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat


Senarai Dokumen Perunding Persatuan, Pertubuhan dan Koperasi


·        Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf "Bumiputera")
·        Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
·        Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
·        Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
·        Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
·        Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
·        Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
·        Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori,kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
·        Suratperlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
·        Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi
·        Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan koperasi/Pertubuhan
·        Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
·        Salinan pendaftaran Firma dengan Jabatan Alam Sekitar
·        Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
·        Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
·        Maklumat semua pemegang saham syarikat
·        Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
·        Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·        Maklumat CEO, Pengurus dan staf
·        Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
·        Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
·        Maklumat Akaun Bank Syarikat
·        Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
·        Nombor rujukan Cukai Pendapatan
·        Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
·        Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
·        Jenis perkhidmatan yang disediakan
·   Sijil pendaftaran Firma/surat kebenaran beroperasi dari Lembaga Pendaftaran bidang yang dipohon, ATAU Salinan pendaftaran semua pemilik dan pengarah dengan Lembaga / Badan  Profesional bidang yang dipohon