DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Harga Syarikat & Yuran Pejabat Setiausaha Syarikat


 Jenis Syarikat
Modal Dibenarkan
Modal Berbayar
Harga
Yuran Pejabat Berdaftar
Jumlah Bayaran
 
Pendaftaran Syarikat Baru
(Sendirian Berhad)
 
RM 100,000
RM 100,000
RM 500,000
RM 1,000,000
 
2
100,000
2 – 500,000
2 – 1,000,000
 
RM 2200.00
RM 2500.00
RM 5500.00
RM 8000.00
 
RM 720.00
RM 720.00
RM 720.00
RM 720.00
 
RM 2920.00
RM 3220.00
RM 6220.00
RM 8720.00
 
 
Syarikat Tersedia
(Sendirian Berhad)
 
RM 100,000
RM 100,000
RM 500,000
RM 1,000,000
 
2
Atas 100,000
2 – 500,000
2 – 1,000,000
 
RM 2500.00
RM 2800.00
RM 6000.00
RM 8500.00
 
RM 720.00
RM 720.00
RM 720.00
RM 720.00
 
RM 3220.00
RM 3520.00
RM 6720.00
RM 9220.00
 
 

 Pilihan Bayaran                    
 Nama Bank
 Penerima Bayaran 
 Nombor Akaun
Tunai, Bank Draf,
Cek, Kiriman Wang,
Arahan Pemindahan  (PBBEMYKL)
Public Bank Berhad 
DM Corporate Sdn.Bhd  
3981655100

     
 

Nota : PENDAFTARAN SYARIKAT BARU

 

Kami menawarkan pakej lengkap bagi harga pendaftaran syarikat baru tanpa ada bayaran tersembunyi yang akan dikenakan.Pakej lengkap kami membolehkan anda berurus niaga serta merta selepas syarikat anda didaftarkan sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.Kami memastikan anda mendapat harga yang amat berpatutan.Sila rujuk dengan pegawai pendaftaran kami bagi untuk mendapatkan keterangan lanjut di 019-3260345 / 019-3698122 untuk mengelakkan kerugian.

 

Nota : PEMBELIAN SYARIKAT TERSEDIA

 

Kami menawarkan pakej lengkap bagi harga syarikat tersedia tanpa ada bayaran tersembunyi yang akan dikenakan.Pakej lengkap kami membolehkan anda berurus niaga serta merta selepas syarikat anda didaftarkan sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.Kami memastikan anda mendapat harga yang amat berpatutan.Sila rujuk dengan pegawai pendaftaran kami bagi untuk mendapatkan keterangan lanjut di 019-3260345 / 019-3698122 untuk mengelakkan kerugian.