DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Harga Pembelian Syarikat Tersedia 

Untuk Modal Dibenarkan RM 400,000 Dan Modal Berbayar Sebanyak 2 Unit Saham

 

PERKARA               

 

FEE

 

TEMPOH

Permohonan Carian Nama Syarikat Pertama

(Bayaran Ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia) 

RM 30.00

 

1 Jam - 1 hari

 

Duti Setem Memorandum Persatuan Syarikat

(Bayaran Ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia) 

RM 100.00

Duti Setem  Artikel Persatuan

(Bayaran Ke Pejabat Duti Setem)

RM 100.00

Pembayaran Yuran Pendaftaran Syarikat

(Bayaran Ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia) 

RM 1000.00

Perlantikan & Perletakan Jawatan Pengarah Syarikat Baru & Lama

(Pengesahan Dan Bayaran Ke Pesuruhjaya Sumpah Untuk 2 Pengarah Syarikat Serta Serah Simpan Dokumen Ke Pejabat Suruhajaya Syarikat Malaysia)

Pemindahan 2 Unit Saham Syarikat Kepada Pemegang Saham Syarikat Baru

(Bayaran ke pejabat duti setem dan pengeluaran sijil saham) 

RM 150.00

 

RM 100.00

5 Sets Dokumen Berkanun Syarikat

(Pengesahan Daripada Setiausaha Syarikat):- 

·          Memorandum & Artikel Persatuan

·          Borang 9 (Sijil Perbadanan Syarikat)

·          Borang 24 (Maklumat Pemegang Saham Syarikat)

·          Borang 44 (Maklumat Pejabat Berdaftar Syarikat)

·          Borang 49 (Maklumat Pengarah & Setiausaha Syarikat)

·          Mesyuarat Lembaga Pengarah Pertama Syarikat

·          Resolusi Pembukaan Akaun Semasa Syarikat 

RM 100.00

Pembelian Buku-Buku Beranun Syarikat:-

·          Buku Minit Mesyuarat Syarikat

·          Buku Pendaftaran Ahli Syarikat

·          Buku Sijil Saham Syarikat

·          Cop Mohor Syarikat                                           

RM 120.00

 

Fee Pengurusan (Termasuk Pengangkutan ,Telepon,Fax, Photostat, E.Mail DLL)       

RM200.00

Fee Professional                                                 

RM 600.00

Yuran Tahunan Pejabat Berdaftar Syarikat

(RM 60.00 x 12 Bulan) 

RM 720.00

Fee Perkhidmatan Keseluruhan 

RM 3220.00