DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
PERUNDANGAN
Page : 1 | 2

Firma Pendaftaran Syarikat & Perniagaan Di Malaysia

Disini anda boleh mendapatkan khidmat setiausaha syarikat untuk membolehkan syarikat anda didaftarkan mengikut peruntukan Akta Syarikat 1965.

[Read More]

Pegawai Syarikat

Perlantikan Setiausaha Syarikat diperlukan bagi membolehkan anda memiliki sebuah syarikat yang sah untuk menjalankan perniagaan di Malaysia. 

[Read More]

Mengenai Setiausaha Syarikat & Juru Audit

Mencari & Melantik Setiausaha Syarikat Baru.

Disini anda boleh melantik setiausaha syarikat bagi mengendalikan kerja-kerja kesetiausahaan syarikat seperti termaktub dibawah Akta Syarikat 1965.

[Read More]

Mengenai Perundangan Syarikat

Mengenai Buku Berkanun Syarikat

Mengenai Pejabat Berdaftar

Mengenai Juru Audit Syarikat

Nama Syarikat Yang Dilarang

Nama Syarikat Yang Dilarang