DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Khidmat Setiausaha Syarikat


KESETIAUSAHAAN SYARIKAT Perlesenan Kementerian KewanganHarta Intelek & Cap DaganganTeknologi MaklumatMaklumat Ringkas

Laman web ini diwujudkan khusus bagi menawarkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat kepada mana-mana individu sama ada rakyat MALAYSIA atau Asing untuk menubuhkan serta mendaftar syarikat mereka di Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA (SSM) melalui setiausaha syarikat kami secara sah disisi undang-undang mengikut peruntukan Akta Syarikat,1965.

Kami juga menjual syarikat tersedia yang baru dan telah berdaftar sepenuhnya di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA dan syarikat yang dijual tidak pernah melakukan apa-apa transaksi perniagaan semenjak ianya diperbadankan.Syarikat tersedia kami diwujudkan bagi anda yang ingin memiliki syarikat dengan kadar segera.

Untuk makluman anda,Pihak DM Corporate Sdn.Bhd hanya memberi tumpuan khusus kepada pendaftaran dan penjualan syarikat Sendirian Berhad baru sahaja dan yang berkaitan seperti yang termaktub didalam peruntukan Akta Syarikat,1965.

Kami tidak menawarkan perkhidmatan pendaftaran perniagaan milik tunggal dan perkonsian sama sekali. Suruhajaya Syarikat Malaysia melarang mana-mana  agensi atau orang perseorangan menawarkan perkhidmatan kepada orang awam. Permohonan perniagaan milik tunggal atau perkongsian hanya boleh dilakukan di mana-mana cawangan terdekat SSM.