DM Corporate Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Borang Pembelian Syarikat Tersedia

(* - Required Field)

Borang pendaftaran pembelian syarikat tersedia ini hanya terpakai untuk 2 pengarah/pemegang saham sahaja. Untuk syarikat yang mempunyai lebih dari 2 pengarah/pemegang saham,sila maklumkan maklumat tambahan kepada kami diruangan "Arahan Akhir" yang berada dibahagian bawah borang pendaftaran ini. Maklumat juga boleh dikirim melalui e.mail di sales@registercompany.com.my.

* PENTING!
Sila berikan maklumat data peribadi Pengarah dan Pemegang Saham dengan tepat didalam borang ini megikut seperti yang tertera di Kad pengenalan/pasport pengarah bagi membolehkan perubahan / pengambilalihan syarikat dapat dilakukan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA.

Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan sahaja bagi tujuan mengelakkan kerugian besar disebabkan kompoun yang tinggi yang akan dikenakan terhadap syarikat yang telah wujud berberapa tahun yang lalu tetapi tiada pembentangan akaun beraudit dilakukan dan serah simpan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA.Maksima kompoun berjumlah RM 1000.00 setahun bagi kelewatan serah simpan untuk akaun beraudit dan RM 200.00 setahun untuk lewat serah simpan penyata tahunan.

Pihak pelanggan adalah terlebih dahulu dinasihatkan untuk memilih sekurang-kurangnya 3-5 nama syarikat tersedia yag disenaraikan sebelum mengisi borang pembelian ini.Maklumat senarai nama syarikat tersedia juga boleh diperolehi dengan memaklumkan kepada kami.Pelanggan hendaklah memasukkan butiran nama syarikat tersedia yang diminati kedalam borang pembelian ini.Keterangan atau pertanyaan lanjut berkaitan dengan pembelian syarikat tersedia bolehlah dibuat melalui telepon bimbit kami di +6 019-326 0345 / +6 019-369 8122 / +6 019-282 7152 atau atau melalui e.mail di sales@registercompany.com.my

Permohonan oleh
Maklumat individu yang akan menerima maklum balas pembelian syarikat tersedia.
  Tajuk :
*Nama Pemohon : *No. Telepon :
  No Tel Bimbit :   No.Faksimili :
  Alamat E-mail :   URL(Laman Web)
  (Jika ada)
:

Langkah 1. PILIHAN NAMA SYARIKAT TERSEDIA [Senarai Syarikat]
NAMA PILIHAN 1. *
2.
3.
4.
5.


Langkah 2. MAKLUMAT PENGARAH
* Nota : Borang pembelian syarikat tersedia ini hanya terpakai untuk 2 pengarah sahaja. Untuk syarikat yang mempunyai lebih dari 2 pengarah,sila maklumkan maklumat tambahan kepada kami diruangan "Arahan Akhir" yang berada dibahagian bawah borang pendaftaran ini.Maklumat juga boleh dikirim melalui e.mail di sales@registercompany.com.my
Pengarah Pertama      [BANTUAN] Pengarah Kedua      [BANTUAN]
* Nama Penuh
(Mengikut catitan seperti yang tertera di Kad Pengenalan/Pasport pengarah)
* No Kad Pengenalan / No Pasport
Warganegara
Keturunan
Tarikh lahir (dd/mm/yyyy) / / / /
Umur
Jantina Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
No Telepon
No Faks
No Tel.Bimbit
Email peribadi
Alamat Kediaman (Malaysia)
Poskod (Malaysia)
Negeri (Malaysia)


Langkah 3. MAKLUMAT PEMILIK SAHAM
* Nota : Borang pendaftaran ini hanya terpakai untuk 2 pemegang saham sahaja. Untuk syarikat yang mempunyai lebih dari 2 pemegang saham,sila maklumkan maklumat tambahan kepada kami diruangan "Arahan Akhir" yang berada dibahagian bawah borang pendaftaran ini.Maklumat juga boleh dikirim melalui e.mail di sales@registercompany.com.my
Pemilik Saham Pertama      [BANTUAN] Pemilik Saham Kedua      [BANTUAN]
Pemilik Saham Pertama : Pemilik Saham Kedua :
* Jumlah unit saham
* Peratusan saham % %
SILA TANDA DISINI JIKA PENGARAH DAN PEMILIK SAHAM ADALAH INDIVIDU YANG SAMA.
* Bahagian ini tidak perlu diisi jika individu yang terbabit adalah individu yang sama kecuali bahagian Nama pemilik saham,jumlah dan peratusan unit saham sahaja.
SILA TANDA DISINI JIKA PENGARAH DAN PEMILIK SAHAM ADALAH INDIVIDU YANG SAMA.
* Bahagian ini tidak perlu diisi jika individu yang terbabit adalah individu yang sama kecuali bahagian Nama pemilik saham,jumlah dan peratusan unit saham sahaja.

* Nama Penuh
(Mengikut catitan seperti yang tertera di Kad Pengenalan/Pasport pemegang saham)
* No Kad Pengenalan / No Pasport
Warganegara
Keturunan
Tarikh lahir (dd/mm/yyyy) / / / /
Umur
Jantina Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
No telepon
No Faks
No Tel. Bimbit
Email Peribadi
Alamat Kediaman (Malaysia)
Poskod (Malaysia)
Negeri (Malaysia)


Langkah 4. MEMULAKAN PERNIAGAAN
* Nota : Sila maklumkan nama Bank jika anda bercadang untuk memulakan perniagaan selepas pemindahan syarikat didaftarkan sepenuhnya bagi tujuan memulakan transaksi perniagaan anda.Anda tidak perlu melengkapkan bahagian ini jika syarikat belum bercadang untuk memulakan transaksi perniagaan.
Corporate Banker      [BANTUAN]
Nama Bank
* Alamat lengkap Bank (Malaysia)
Poskod (Malaysia)
Negeri (Malaysia)
* NAMA Penandatangan cek syarikat #1
NAMA Penandatangan cek syarikat #2
Kaedah Tandatangan :
Salah seorang
Kedua-duanya
Lain-lain (Sila jelaskan)


Langkah 5. HARGA PEMBELIAN SYARIKAT TERSEDIA
Pakej pilihan      [SEE PACKAGES INCLUDED]
Jenis Syarikat Modal dibenarkan
[maklumat]
Modal berbayar
[maklumat]
Harga (Warganegara) Bayaran Penuh diperlukan Yuran tahunan kesetiausahaan
[maklumat]
Kod pilihan
Warganegara Warga Asing
Syarikat Tersedia RM 100,000.00 2 RM 2500.00 - RM 2500.00 RM 720.00
(Bayaran Wang
Pendahuluan)
Kod 3
Syarikat Tersedia RM 100,000.00 2 - RM 2500.00 RM 2500.00 RM 840.00
(Bayaran Wang
Pendahuluan)
Kod 4
Sertakan pakej pembinaan laman berserta pendaftaran syarikat - - RM 3280.00 RM 1250.00 -


NOTA * Pembelian syarikat tersedia ini hanya dibekalkan dengan 2 unit saham sahaja. Penambahan modal berbayar hanya boleh dilakukan selepas syarikat diambilalih serta didaftarkan sepenuhnya di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA. Bayaran tambahan akan dikenakan bagi tujuan peningkatan modal berbayar.Sila hubungi kami bagi mendapat keterangan lanjut.

Pilihan Bayaran


Penerima Bayaran Nama Bank Nombor Akaun
DM Corporate Sdn.Bhd Public Bank Berhad 3981655100
Saedah Binti Saidin MAYBANK2U.COM 162740021139
Jenis Pembayaran Tunai, Bank Draf, Cek, Kiriman Wang, Arahan Pemindahan (PBBEMYKL)


NOTA *
Pembayaran hendaklah dibuat sepenuhnya kepada kami bagi membolehkan process pengambilalihan dilakukan.
Sila e-mail ke sales@registercompany.com.my atau faks slip pembayaran ke 603-61562933 untuk tindakan selanjutnya.


Arahan akhir


Nota 1 : Perubahan sktuktur akan dilaksanakan selepas Pihak kami menerima borang pembelian ini serta bayaran tunai sepenuhnya diterima.

Nota 2 :Sila faks ke 03-61562933 atau e.mail di sales@registercompany.com.my kad pengenalan Pengarah dan Pemegang Saham (bahagian hadapan dan belakang) dan ianya hendaklah jelas. Bayaran hendaklah dilakukan secara tunai sepenuhnya.

Nota 3 :Sila maklumkan kepada kami jika bayaran sepenuhnya telah dibuat sama ada melalui sms di +019-326 0345 / 019-369 8122 / 019-282 7152 atau faks slip pembayaran kepada kami di +603-61562933. Anda juga boleh memaklumkan kepada kami melalui e.mail di sales@registercompany.com.my

Pengakuan pemohon : Pemohon dengan ini memberi kebenaran kepada Tetuan DM Corporate Sdn Bhd untuk bertindak bagi tujuan perubahan sktuktur Lembaga Pengarah di Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA serta struktur pemegang saham dengan cara pemindahan saham di Pejabat Duti Setem selepas menerima sepenuhnya dokumen pindah hak milik dengan mengikut maklumat yang diberikan didalam borang ini. Dengan ini juga Pihak kami tidak akan menyalahkan Tetuan DM Corporate Sdn.Bhd diatas sebarang kesilapan yang berlaku atas kecuaian Pihak kami dan segala kos tambahan akan ditanggung oleh Pihak kami sepenuhnya.

Lain-lain arahan
BAGAIMANA ANDA MENGENALI KAMI
Surat khabar
Majalah
Kenalan
Engin pencarian
Kad Perniagaan
Pelanggan sedia ada
CAPTCHA Image Reload Image