Untuk Tempahan & Pembelian


Tempah Buku Minit, Buku Daftar Syarikat yang merangkumi maklumat Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham, Sijil Saham Syarikat & Cop Mohor Syarikat.

Sesuai bagi kegunaan organisasi syarikat, persatuan, koperasi, industri seperti Firma Setiausaha Syarikat, Firma Peguam, Firma Juru Audit, Jabatan Kerajaan, Syarikat Swasta dll.

Sila e.mail pertanyaan atau tempahan anda ke dmcorporatesb@gmail.com

top